NABÍZÍME ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE
bezpečné a odborně provedené
ELEKTROINSTALACE OD NÁS
jsou přehledně uspořádané s důrazem na kvalitu provedené práce
S ELEKTROINSTALACÍ OD NÁS
se můžete spolehnout na autonomní domácnost
VESTAVĚNÉ LED PANELY NA MÍRU
úspora energie a skvělý design

Rychlý kontakt

Seznamte se prosím s pravidly ochrany osobních údajů. Spesifikace ZDE

 

Domovní - bytové - venkovní - roubené

ELEKTROINSTALACE


Při rekonstrukci bytu, výstavbě domu nebo změně v elektrickém odběru musíme vždy dodržovat určitý sled událostí a mít všechno pěkně naplánované.

Kdy musím žádat u distributora změnu charakteru odběru a čekat na vyjádření 30dní ?

 • Při změně přívodu z 1f na 3f.
 • Při navýšení stávajícího hlavního jističe na vyšší hodnotu.
 • Při změně sazby na noční proud na elektrické vytápění. 
 • U nové přípojky k rodinnému domu, chalupě, garáže.

 • U nové přípojky stavebního provizorního rozvaděče.
 • U přeložky elektroměru nebo vedení na pozemku.

 Další informace naleznete na webu distributora www.cezdistribuce.cz ; www.pre.cz.

Kdy nemusím žádat o změnu u distributora?

 • Při rekonstrukci bytu.
 • Při změně sazby na ohřev vody bojlerem.
 • Při výměně hlavního jističe za stejnou nebo nižší hodnotu.
 • Při připojení zahradního domku nebo garáže ze stávající přípojky za měřící částí.

 

          


 Naše služby


 • podlahové vytápění 
 • domácí dorozumívací zařízení
 • montáže vestavěných LED panelů
 • montáž světel a lustrů Preciosa - Luxera
 • opravy stávající elektroinstalace
 • vnitřní světelné rozvody a instalace osvětlení
 • kabelové rozvody, vnitřní a venkovní rozvody nízkého napětí
 • připojení elektro spotřebičů vytápění - přímotopy, akumulačky
 • příprava pro elektroměry, přihlášky
 • zajišťujeme rozvody a přípojky VN
 • odpojení objektů od rozvodné sítě
 • revize a záruka na provedenou montáž

 


 Podlahové vytápění


 


   Ukázka rozvaděčů


     

Přehledné zapojení vodičů je záruka na prováděné elektroinstalace.


Druh sazby a doba trvání nízkého tarifu.


Jednotarifní

D01d Sazba pro malou spotřebu elektřiny, bez speciálních podmínek Pouze jeden tarif
D02d Nejrozšířenější sazba pro domácnosti se střední spotřebou, bez podmínek Pouze jeden tarif

Dvoutarifní

D25d akumulační ohřev vody 8h (rozdělené za den max do 3 časových písmen)
D26d akumulační vytápění objektu (vysoká spotřeba) 8h (rozdělené za den max do 3 časových písmen)
D27d vlastnictví elektromobilu 8h (v době od 18:00 - 08:00, ve 2 čas. pásmech)
D35d hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče 16h (rozdělené za den max. do 5 časových pásem)
D45d přímotop 20h (rozdělené za den max. do 7 časových pásem)
D55d tepelné čerpadlo uvedené do provozu do 31.3.2005 22h(rozdělené za den max. do 7 časových pásem)
D56d tepelné čerpadlo uvedené do provozu po 1.4.2005 22h (rozdělené za den max. do 7 časových pásem)
D61d víkendový režim od pátku 12:00 do neděle 22:00


Distribuční sazbu je možné změnit jednou za 12 měsíců.


 Dimenzovaní vedení s ohledem na správnou funkci ochrany před úrazem elektrickým proudem. Průřez vedení (pracovního i ochranného vodiče) je nutno volit tak, aby impedance vypínací smyčky nepřekročila hodnotu, vyplývající z podmínky pro vypnuti ochranného prvku (přístroje) v požadované době. Tato doba je dále závislá na tom, zda se jedná o připojení přenosného spotřebiče s držením v ruce při jeho používání, nebo pevné připojení a umístění. Nejdelší přípustné doby odpojení pro sítě s uzemněným uzlem (TN) jsou závislé na velikosti napětí vodiče proti zemi.

Elektrické přípojky

Požadavek na přípojku nízkého napětí (NN). Elektrické přípojky se dělí na přípojky provedené venkovním (vrchním) vedením, kabelovým vedením nebo kombinací obou předešlých způsobů. Elektrická přípojka začíná odbočením od rozvodného zařízení dodavatele elektřiny směrem k odběrateli. Odbočením se rozumí odbočení od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanici, vychází-li přípojka z elektrické stanice. Přípojky nn končí v přípojkové skříni, kterou je:
a) hlavní domovní pojistková skříň – je-li přípojka provedena venkovním vedením,
b) hlavní domovní kabelová skříň – je-li přípojka provedena kabelem v zemi.
Ochrana před přepětím se provádí podle ČSN 33 2000-5-534(9/2009), i když u jednotlivých distribučních společností jsou s tímto ustanovením větší či menší problémy zejména z důvodu instalace přepěťových ochran v neměřené části vedení. Dimenzování vedení, jištění, odolnost vůči vnějším vlivům apod. musí odpovídat požadavkům řady norem ČSN 33 2000 (HD 60364).

Vnější vlivy

V souvislosti s vnějšími vlivy připomínám, že o určení vnějších vlivů musí být vypracován Protokol o určení vnějších vlivů. Tento protokol je součástí dokumentace, která musí být po dobu životnosti zařízení, provozu či objektu archivována. Ne vždy je však nutné určovat vnější vlivy protokolárně, každé pravidlo má svoji výjimku. Pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů, které jsou ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 považovány za normální, není nutno protokol vypracovávat – AA5 (teplota okolí +5 °C až +40 °C), AB5 (atmosférické podmínky v okolí +5 °C až +40 °C).

 

 

 Od nového roku je doporučené u nových Rodinných domů a bytů instalovat do každé ložnice obloukovou ochranu,

více se dozvíte na stránkách:   https://elektrika.cz/data/clanky/oez-k-cemu-je-obloukova-ochrana-afdd-a-jak-funguje

 

 

 

 

 

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright  ©  2016-2020 Amontons.cz

 

Lokalita

Elektromontážní práce provádíme především v Královehradeckém kraji.

Co nabízíme

Elektroinstalace v rodinných domech, průmyslové elektroinstalace, instalace venkovního osvětlení

Kontakt

Jan Hrnčíř, Pecka 222,Pecka 507 82, IČ: 75444844, tel.: 730 809 304, email: info@amontons.cz

Kontakt

Ondřej Jirásko, Revoluční 113, Stará Paka 507 81, IČ: 73808971, tel.: 705 111 066, email: info@amontons.cz